William Apró

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Prestation och träning

Läs mer om William Aprós forskning på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Aminosyror ökar träningseffekten