Yvonne Kahlin

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet

Läs mer om Yvonne Kahlins forskning på Linnéuniversitetet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inaktiva flickor aktiveras