Skip to main content

Seminarium: Idrottspsykologi för unga idrottare

Lägg grunden för ett framgångsrikt och hälsosamt idrottsliv. Hur kan ledare stötta unga att prestera och må bra i tävlingssituationer och under press?
Tid och plats
-

Digitalt