Skip to main content

Söka finansiering

CIF:s forskningsbidrag för idrottsrelaterad forskning söks en gång per år. Utlysningen öppnar i juni och sista ansökningsdag är den 15 september kl 17.00 (CET) om inte detta infaller på en helgdag.
Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha tydlig idrottsrelevans.
CIF:s forskningsfinansiering
  • CIF avsätter cirka 22 miljoner kronor till forskningsbidrag.
  • Du behöver vara disputerad för att kunna söka bidrag.
  • Du behöver vara anställd på ett svenskt lärosäte som förvaltar bidragen.

Länk till ansökningssystemet