Söka finansiering

CIF:s forskningsbidrag för idrottsrelaterad forskning söks en gång per år. Utlysningen öppnar i juni och sista ansökningsdag är den 15 september kl 17.00 (svensk tid) om inte detta infaller på en helgdag. Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha tydlig idrottsrelevans.
Viktig information
  • 15 september 2021 är sista ansökningsdag
  • Du som tidigare har erhållit bidrag och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 15 september 2021
  • Beslut tas 30 november 2021
Fakta om CIF:s forskningsbidrag
  • CIF avsätter årligen cirka 22 miljoner kronor till forskningsbidrag.
  • Du behöver vara disputerad för att kunna söka bidrag.
  • Du behöver vara anställd eller affilierad till ett svenskt lärosäte som förvaltar bidragen.