Skip to main content

Ansökningssystemet

Ansökningar om forskningsmedel ska skrivas på engelska, skickas in via CIF:s digitala ansökningssystem och signeras av huvudsökande med BankID innan utlysningen stänger kl 17.00 (CET) runt den 15 september (se aktuell utlysning för exakt datum).
När ska man slutrapportera?
  • För att få söka forskningsbidrag måste tidigare bidrag vars dispositionstid har gått ut vara slutredovisade.
  • Dispositionstiden finns angiven i CIF:s digitala ansökningssystem.
  • All rapportering av bidrag sker via CIF:s digitala ansökningssystem.
  • Språk: Bakgrund, den populärvetenskapliga sammanfattningen och nyckelord ska skrivas på svenska. Resten kan skrivas på svenska eller engelska.

Länk till ansökningssystemet

Tips:

  • Läs igenom CIFs Regler och anvisningar innan du börjar skriva din ansökan.
  • Förhandsgranska din färdiga ansökan innan du skickar in den.
  • Skicka in och signera ansökan i god tid innan sista dag.

Manual CIF:s digitala ansökningssystem

Ny användare - skapa konto
Tidigare användare
Skapa och fyll i ny ansökan
Personuppgiftsbehandling
Spara, backa och redigera
Hjälptext
Systemet fungerar inte off-line
Utrymme
Huvudsökanden ansvarar för att ansökan är fullständig
Skicka in ansökan
Spara ned din ansökan
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare