Skip to main content

Bedömning av ansökningar

Centrum för idrottsforskning använder sig av sakkunnigbedömning, så kallad peer review, för att bedöma ansökningarnas idrottsrelevans och vetenskapliga kvalitet. Peer review innebär att välmeriterade forskare inom samma eller närliggande ämnesområden granskar ansökningarna.
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare
Marie Broholmer
Handläggare