Skip to main content

Beslut om bidrag

Här kan du läsa om de senast inkomna ansökningarna, bidragsbeslut och statistik om fördelningen av bidrag. Beslut om bidrag för 2024 kommer att offentliggöras den 30 november 2023..