Skip to main content

Beviljade bidrag

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2023 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2022.

Beslut om forskningsbidrag

CIF:s vetenskapliga råd har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna och lämnat förslag på beslut till styrelsen.

Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2022.

Beslut om nya postdok-tjänster

CIF:s styrelse beslutade att bevilja sex nya postdoks. Läs mer om de nya postdok-projekten.

De pågående tjänster som har fått fortsatt stöd finns listade i pdf:en över beviljade bidrag.

Information om bedömning och utlåtande

Projekt och tjänster

Information om bedömning samt utlåtande och tillgång till eventuellt kontrakt finns tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem.

Observera CIF:s nya regel om att du som har fått ett beviljat bidrag måste vara anställd vid lärosätet från 2023. Är du affilierad forskare  – vänligen kontakta oss på CIF cif@gih.se.

Information om beslut, bedömning och kontrakt
Ladda ned

Organisationer, nätverk och samverkande

Beslutsbrev med utlåtande samt eventuella kontrakt kommer att skickas ut manuellt per post i december månad.