Skip to main content

Beviljade bidrag

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2022 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2021.
Beslut beviljade forskningsbidrag 2022
Ladda ned

Beslut om forskningsbidrag

Förslag till beslut har lämnats till styrelsen av CIF:s vetenskapliga råd som har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna.

Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2021.

Information om bedömning och utlåtande

Projekt och tjänster

Information om bedömning samt utlåtande och tillgång till eventuellt kontrakt finns tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem.

Organisationer, nätverk och samverkande

Beslutsbrev med utlåtande samt eventuella kontrakt kommer att skickas ut manuellt per post.

Instruktion om beslut, bedömning och kontrakt
Ladda ned

Beslut om nya postdok-tjänster

CIF:s styrelse beslutade att bevilja fyra nya postdoks. De pågående tjänsterna finns listade i pdf:en över beviljade bidrag.

Hanna Lindblom, Linköpings universitet
Hur kan vi motivera tränare och spelare att optimalt använda skadeförebyggande program?

Anna Melin, Linnéuniversitetet
Relativ energibrist (RED-S Sweden)

Cecilia Stenling, Umeå universitet
Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument

Victoria Wyckelsma, Karolinska Institutet
Proteomik på isolerade muskelfiber för att kartlägga hur träning påverkar specifika fibertyper