Skip to main content

Statistik

Utvald statistik från CIF:s forskningsbidrag - utlysning 2022

Tilldelade projektbidrag fördelat mellan ämnesområden (fördelningen baseras på söktryck i respektive grupp)

Ämnesområde % kronor
Grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap 36 4 680 000
Idrottsmedicin 34 4 420 000
Humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap 30 3 900 000
13 000 000

Inskickade och beviljade ansökningar fördelat på lärosäten

Image
Graf över inskickade och beviljade ansökningar fördelat på lärosäten

Beviljningsgrad projekt

Image
Beviljningsgrad projekt 2012-2021

Tilldelade projektbidrag fördelat på kvinnor och män

Graf över tilldelade projektbidrag fördelat på kön

Fördelning av beviljade ansökningar på lärosäten

Ämnesgruppen grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap

Ämnesgruppen grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap

Ämnesgruppen idrottsmedicin

Ämnesgruppen idrottsmedicin

Ämnesgruppen humaniora, samhälls- och beteendevetenskap

Graf över tilldelade projekt fördelat på lärosäten i ämnesgruppen humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Inkomna ansökningar 15 september

2021 (2020)
Projektbidrag 132 (158)
Postdok - år 1 29 (33)
Fortsättningstjänster 16 (17)
Organisation, nätverk & samverkan 12 (14)
Totalt 189 (222)

Inskickade ansökningar fördelade på kön

Image
Andelen kvinnor och män sökta bidrag

Valda akademiska ämnen projektansökan

Image
Graf över valda akademiska ämnen

Projektansökningar fördelade på CIF:s tre beredningsgrupper

Graf över ansökningar fördelade på beredningsgrupper