Skip to main content

Krav och villkor

För att kunna söka forskningsbidrag från CIF behöver vissa krav uppfyllas. Vi har sammanställt dem här. Läs igenom dem innan du påbörjar en ansökan.