Skip to main content

Idrottsrelevans

CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat nedanstående definitioner av ”idrottsrelevans” för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av idrott inte finansieras.

CIF:s definition av idrott

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat eller rekreation”.

Idrottsrelevans inom humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap
Idrottsrelevans inom grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap
Idrottsrelevans inom idrottsmedicin