Skip to main content

Idrottsrelevans

CIF finansierar idrottsrelevant forskning. CIF finansierar inte forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av idrott. CIF:s styrelse har formulerat definitioner av idrottsrelevans för den forskning som kan stödjas av CIF.

CIF:s definition av idrott

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat eller rekreation”.

Idrottsrelevans inom humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap
Idrottsrelevans inom grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap
Idrottsrelevans inom idrottsmedicin