Skip to main content

Prioområden

CIF:s styrelse har beslutat om två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn – och ungdomsidrott. Ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.

Definitioner

  • Barn- och ungdomsidrott omfattar barn och ungdomar upp till 20 år. Forskningens syfte och frågeställningar ska ha fokus på barns och ungdomars idrottande på fritiden och i skolan.
  • Elitidrottsforskning ska främja svensk idrotts internationella konkurrenskraft på högsta tävlingsnivå. Forskningens resultat ska stödja individer och lag delaktiga i en elitsatsning eller belysa elitidrottens villkor och roll i samhället. En elitsatsning är i detta sammanhang en krävande, specialiserad och organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål.