Skip to main content

Regler och anvisningar

Vänligen läs igenom regler och anvisningar för den ansökningstyp som är relevant innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.


OBS! Informationen som finns på sidorna nedan är ej uppdaterad med de årtal och datum som gäller för 2024 års utlysning.