Skip to main content

Regler och anvisningar - organisation, samverkan och nätverkande

Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem. Se till att svara på allt som efterfrågas.

OBS! Informationen nedan är ej uppdaterad med de årtal och datum som gäller för 2024 års utlysning.

 

 

Övergripande syfte för bidraget

Bidrag kan sökas för verksamhet där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras. Bidragets syften:

  • att sprida resultat av idrottsforskning till målgrupper inom och utanför forskarsamfundet
  • att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan idrottsforskare och andra engagerade inom idrottsforskning.

Formalia

Ansökningsperiod
Vem kan söka?
Rapportering av avslutade organisationsbidrag
Vad kan man söka?
Vad kan man söka för?
Hur stora bidrag kan sökas och beviljas?
Språk
Projekttid
Förvaltning och dispositionstid
Skrivregler
Bedömning
Bedömningskriterier
Beslut

Ansökan

Ansökan ska ge en utförlig beskrivning av den del av verksamheten som CIF-ansökan avser.  En kvalitetsbedömning kommer att göras av ansökan. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet.

  • Namn på organisationen eller nätverket samt adress till webbplats om det finns en sådan.
  • Ange projektansvarig: namn, akademisk titel och lärosäte. Ange dessutom ledamöter i styrelsen och antal medlemmar (för en organisation), eller personer som ingår i styrgrupp eller motsvarande samt förväntat antal deltagare (för nätverk)
Verksamhet (max 7 000 tecken inkl)
Ekonomi

Upplysningar

För mer information kontakta CIF:s kansli:

Christine Dartsch Nilsson