Skip to main content

Regler och anvisningar - postdok fortsättning (år 3)

Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

För dig som tidigare har beviljats en tjänst behövs en ny förenklad ansökan som bland annat innehåller en rapportering av hur långt projektet fortlöpt.

Ansökan

För att få fortsatt stöd år 3 ska du skicka in en ansökan via CIF:s digitala ansökningssystem där du redovisar hur din forskning har fortlöpt under de första två åren samt eventuella avvikelser. Du ska utöver detta beskriva din planerade forskning de kommande två åren. Du blir även kallad av CIF till ett muntligt seminarium.

Ansökan ska innehålla:

1. Redovisning av utförd forskning i projektet
2. Planerad forskning år 3 och 4
3. Redovisning av publikationer
4. Redovisning av muntliga presentationer
5. Muntlig presentation

Formalia

Ansökningsperiod
Vem kan söka?
Rapportering av avslutade projekt
Förvaltning och dispositionstid
Språk
Skrivregler
Bedömning
Beslut

Ladda ner informationen (pdf, 628 kB)

Regler och anvisningar fortsättningsprojekt 2023
Ladda ned

Upplysningar

För mer information kontakta CIF:s kansli:

Christine Dartsch Nilsson