Skip to main content

Regler och anvisningar - postdok fortsättning (år 2)

Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

För dig som tidigare har beviljats en tjänst behövs en ny förenklad ansökan som bland annat innehåller en rapportering av hur långt projektet fortlöpt.

 

OBS! Informationen nedan är ej uppdaterad med de årtal och datum som gäller för 2024 års utlysning.

 

Ansökan

För dig som tidigare beviljats bidrag till en tjänst från CIF behöver, inför år 2 skicka in en förenklad ansökan via CIF:s digitala ansökningssystem senast den 15 september 2022. Den innehåller en kortare rapportering av hur långt projektet fortlöpt samt eventuella avvikelse. Ansökan ska innehålla:

1. Redovisning av utförd forskning i projektet
2. Redovisning av publikationer
3. Redovisning av muntliga presentationer

Formalia

Ansökningsperiod
Vem kan söka?
Rapportering av avslutade projekt
Förvaltning och dispositionstid
Språk
Skrivregler
Bedömning
Beslut

Ladda ner informationen (pdf, 628 kB)

Regler och anvisningar fortsättningsprojekt 2023
Ladda ned

Upplysningar

För mer information kontakta CIF:s kansli:

Christine Dartsch Nilsson