Skip to main content

Regler och anvisningar - projektbidrag

Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Läs CIF:s definition av idrottsrelevans.

Formalia

Ansökningsperiod
Vem kan söka?
Rapportering av avslutade projekt
Vad kan man söka?
Hur många ansökningar kan skickas in?
Hur stora bidrag kan en enskild forskare söka och bli beviljad?
Projekttid
Förvaltning och dispositionstid
Språk
Skrivregler
Bedömning
Beslut

Forskningsprogram

Ansökan ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet.

Projekt
Forskningssamarbeten
Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl. blanksteg)
Specifik målsättning och syfte med projektet (2 500 tecken)
Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken)
Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken)
Metodik och arbetsplan (7 000 tecken)
Preliminära resultat (2 500 tecken)
Litteraturlista (max 15 referenser)
Ekonomisk plan
Curriculum vitae för huvudsökande (6 000 tecken)
Publikationer för huvudsökande (15 000 tecken)
Sammanfattande projektbeskrivning (2 500 tecken)

Ladda ner informationen (pdf, 966 kB)

Regler och anvisningar projektbidrag 2022
Ladda ned

Upplysningar

För mer information kontakta CIF:s kansli:

Christine Dartsch Nilsson