Skip to main content

Pågående bidrag

Alla som har fått bidrag från Centrum för idrottsforskning ska återrapportera detta. Här har vi samlat information om hur det går till och om vad som gäller när du behöver ändra i projektets kontraktsvillkor, exempelvis förlänga dispositionstiden, från oss.

När du presenterar resultaten från CIF-finansierade projekt vill vi att du anger att du har fått finansiering från oss. Ladda ner och använd vår logga vid presentationer.
Christine Dartsch Nilsson, föreståndare.
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare
Kontakta mig om du har några frågor