Skip to main content

Återrapportering

Du som tidigare har fått beviljade forskningsbidrag från CIF ska slutrapportera dessa när dispositionstiden har gått ut. För att kunna söka nya bidrag året efter måste slutredovisning lämnas in innan ansökningsperiodens sista dag.
Viktig information
  • För att kunna söka nya forskningsbidrag måste tidigare bidrag vars dispositionstid har gått ut vara slutredovisade.
  • All rapportering av bidrag sker via CIF:s digitala ansökningssystem.
  • Språk: Bakgrund, den populärvetenskapliga sammanfattningen och nyckelord ska skrivas på svenska. Resten kan skrivas på svenska eller engelska.

 

OBS! Informationen om slutredovisning nedan har ej uppdaterats med de årtal och datum som gäller för 2024 års utlysning.

Slutredovisa projekt
Slutredovisa bidrag till tjänst
Slutredovisa bidrag för organisation, samverkan och nätverk
Regler och anvisningar slutredovisning projektbidrag
Ladda ned
Regler och anvisningar slutredovisning tjänster
Ladda ned
Regler och anvisningar slutredovisning organisationsbidrag
Ladda ned
Christine Dartsch Nilsson, föreståndare.
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare
Kontakta mig om har du frågor om återrapportering.