Skip to main content

Återrapportering

Du som tidigare har fått beviljade forskningsbidrag från CIF ska slutrapportera dessa när dispositionstiden har gått ut. För att kunna söka nya bidrag måste slutredovisning lämnas in senast den 15 september.

De bidrag som ska slutrapporteras 2021 är:

  • Projekt som finansierades 2019 (P2019-)
  • Tjänster där finansieringen startade 2017 (D2017- och F2017-)
  • Organisationsbidrag som finansierades 2020 (O2020-)
  • Bidrag med förlängd dispositionstid och som gick ut senast 2021-06-30
Viktig information
  • För att kunna söka nya forskningsbidrag 2022 måste tidigare bidrag var slutredovisat
  • För bidrag där dispositionstiden går ut 2021-06-30 ska slutredovisning skickas in den 15 september
  • All rapportering av bidrag sker via CIF:s digitala ansökningssystem.
  • Språk: Bakgrund, den populärvetenskapliga sammanfattningen och nyckelord ska skrivas på svenska. Resten kan skrivas på svenska eller engelska.
Slutredovisa projekt
Slutredovisa bidrag till tjänst
Slutredovisa bidrag för organisation, samverkan och nätverk
Regler och anvisningar slutredovisning projektbidrag
Ladda ned
Regler och anvisningar slutredovisning tjänster
Ladda ned
Regler och anvisningar slutredovisning organisationsbidrag
Ladda ned
Foto på Marie Broholmer
Marie Broholmer
Handläggare
Kontakta mig om har du frågor om återrapportering.