Skip to main content

Vill du forska om idrott, träning och hälsa?

Här har vi samlat all information om CIF:s forskningsbidrag. Hur du söker, när du söker, vilka bidragsformer som finns, vilka kriterier som gäller för de olika bidragsformerna, regler och anvisningar och hur du hanterar kontraktsändringar.