Skip to main content

Ansökningsprocessen

Ansökningar till CIF:s forskningsbidrag görs en gång om året.

Hålltider för utlysningen 2022

Juni 2021 – Utlysningen öppnar
15 september 2021 – Utlysningen stänger
16 september-8 november 2021 – Granskningsperiod
30 november 2021 – CIF:s styrelse beslutar om tilldelning
1 december 2021 – Besluten publiceras på CIF:s webbplats
December 2021 – Beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt kommer att finnas tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem efter anvisningar från CIF
Januari 2022 – Bidragen betalas ut