Skip to main content

Ansökningssystem

Forskningsansökan ska skrivas och skickas in i CIF:s digitala ansökningssystem. Ansökningssystemet öppnar i mitten av juni och stänger kl 17.00 (svensk tid) den 15 september.

Ansökan ska signeras digitalt med bankID (på mobilen eller datorn) och det ska göras innan ansökningssystemet stänger. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande.

Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera med bankID men ska anges med namn, titel samt e-postadress under fliken “Projekt” i det digitala ansökningssystemet. Observera att förstasidan med underskrifter inte ska skickas in.

Om du saknar möjlighet att skaffa bankID kontakta oss.

Ansökningarna ska skrivas på engelska, därför finns nu enbart en engelsk version av ansökningssystemet.

Länk till ansökningssystemet

Manual CIF:s digitala ansökningssystem

Ny användare - skapa konto
Tidigare användare
Personuppgiftsbehandling
Hur fungerar ansökningssystemet?
Hjälptext
Systemet fungerar inte off-line
Utrymme
Skicka in ansökan
Spara din ansökan
Christine Dartsch Nilsson, föreståndare.
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare
Kontakta mig om du har frågor