Skip to main content

Nyheter i årets utlysning

I årets utlysning finns det några nyheter som du du bör känna till.

CIF har gjort några förändringar i det digitala ansökningssystemet.

  • Svensk titel och svensk populärvetenskaplig sammanfattning har lagts till. De projekt som beviljas stöd ska synliggöras på CIF:s webbplats, och även de populärvetenskapliga slutredovisningarna ska publiceras på webbplatsen. Tänk på att skriva din populärvetenskapliga sammanfattning så att den kan läsas av en intresserad allmänhet.
  • Akademiska ämnen ska väljas och nyckelord läggas till. Syftet med dessa är att de ska vara sökbara taggar på CIF:s webbplats.
  • Huvudsökandens CV har kortats ner och enbart de delar som är relevanta för ansökan ska tas med.
  • I postdok-ansökan ska forskningsmiljön kortfattat beskrivas under rubriken Metodik och arbetsplan (Methodology and work plan).
  • Dessutom ska referenslistan och publikationslistan struktureras och bli tydligare.

Läs Regler och anvisningar