Beslut om extra utlysning

10 februari, 2016

Gränsöverskridande och nyskapande forskningssamarbeten inom idrottsforskning

CIF har under år 2016 gjort en extra utlysning till etablering av gränsöverskridande och nyskapande forskningssamarbeten inom idrottsforskning. Syftet är att initiera innovativa projekt genom gränsöverskridande samarbeten mellan lärosäten och/eller forskargrupper inom idrottsforskning.

CIF:s styrelse beslutade den 11 oktober att tilldela följande projekt:

  • Thomas Gustafsson, Karolinska institutet, 600 000 kr
  • Joanna Kvist, Linköpings universitet, 600 000 kr
  • Konstantin Kougioumtzis, Göteborgs universitet, 400 000 kr
  • Eva Ageberg, Lunds universitet  175 000 kr
  • Filip Larsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, 175 000 kr
  • Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, 175 000 kr

Projekten som nu tilldelas bidrag håller hög vetenskaplig kvalitet samt präglas av nytänkande och originalitet. En viktig aspekt i denna utlysning har varit samverkansplan och gränsöverskridande samarbete varvid stor tonvikt har lagts vid dessa kriterier.

Läs mer om beslutet

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter