Nyhetsarkiv

CIF:s regeringsuppdrag under 2021

CIF har fått i uppdrag av regeringen att under år 2021 genomföra en analys av förekomst och behov av ändamålsenliga idrottsanläggningar och utemiljöer i landet samt även genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen. Continue reading

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter, Nyheter - startsida

Inbjudan till seminarier

Bild på laptop och kaffekopp

CIF arrangerar två digitala seminarier den 15 oktober. På förmiddagen arrangeras ett öppet seminarium med CIF-finansierade forskare som presenterar sina pågående postdok-projekt. På eftermiddagen bjuder CIF in doktorander, postdoks och övriga forskare inom idrottsvetenskap till en digital nätverksträff. Temat är forskningskarriär och sociala plattformar. Continue reading

Publicerad i Nyheter, Nyheter - startsida

Signering med bankID

Nytt i CIF:s ansökningssystem är att ansökan ska signeras digitalt med bankID (det går bra med mobilt bankID eller bankID på datorn) och det ska göras innan ansökningssystemet stängs. Observera att signering ska ha skett innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 15 september. Continue reading

Publicerad i Nyheter

How to sign an application without BankID

                The first page of the application form should be printed out, signed and posted to the office of CIF, where it should arrive by Tuesday 15 September 2020 at the latest. Applications

Publicerad i Nyheter

CIF medverkar på Träffpunkt Idrott

Träffpunkt Idrott ändrar tidpunkt till den 31 augusti till 2 september. Där möts politiker, beslutsfattare och företrädare för organisationer och företag för att diskutera idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. CIF är medarrangör och platsen är Svenska Mässan i Göteborg. Continue reading

Taggar:
Publicerad i Nyheter

CIF söker utredare

Styrelseklubba i en idrottsförening

I CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten ska under 2020 göras en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. För detta uppdrag söker nu CIF en utredare. Sista ansökningsdag är 24 maj. Continue reading

Publicerad i Nyheter

Hallå där Robert Svensson…

… filosofie doktor vid Örebro universitet Du har nyligen disputerat och har fått forskningsstöd av CIF i fyra år. Vad handlar avhandlingen om? – Min avhandling handlar om varför och hur tränarrollen inom svensk herrelitfotboll har förändrats. På 1960-talet var

Publicerad i Nyheter

Hallå där Marcus Moberg …

… Fil dr i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan Du har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat av CIF. Vad du vill undersöka? – Det övergripande syftet med projektet att försöka ta reda på vilka fysiologiska processer som medför att muskeln växer

Publicerad i Nyheter

Hallå där Eva Skillgate …

… professor och legitimerad naprapat vid Sophiahemmets högskola Du har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat av CIF. Vad vill du undersöka? – Vi vill förstå mer om idrottsskador hos unga fotbollsspelande tjejer. Genom att undersöka spelarna med både kliniska tester

Publicerad i Nyheter

Hallå där Håkan Larsson…

… professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan Du har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat av CIF. Vad du vill undersöka? – Riksidrottsförbundet (RF) har nyligen initierat ett nytt förändringsarbete, kallat ”Strategi 2025”. Här ingår ett särskilt område

Publicerad i Nyheter