CIF får regeringsuppdrag om god styrning av idrotten

20 december, 2019

Centrum för idrottsforskning har idag fått i uppdrag att under 2020 genomföra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

Analysen ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin bidragsgivning och särskilt intresset av en fri och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt engagemang, och som värnar om demokratisk utveckling, inkludering och delaktighet.

Analysen ska även omfatta svensk idrottsrörelses agerande inom dessa områden i europeiska och internationella idrottsförbund.

En särskild analys ska göras av idrottsrörelsens olika funktioner och verktyg för att upptäcka och komma tillrätta med verksamheter där det kan förekomma brottslig eller på annat sätt, för individer eller samhället, skadlig verksamhet. Idrottsrörelsens egna förmåga att förhindra övergrepp på barn men även att förhindra korruption och annan ekonomisk brottslighet ska särskilt belysas. Därutöver ska en särskild analys göras över förekomsten av aktiebolag och andra rättsliga konstruktioner inom idrottsrörelsen samt de olika skälen bakom sådan förekomst.

CIF ska även analysera idrottsrörelsens möjligheter att bidra i det brottsförebyggande arbetet samt peka på goda exempel av styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt.

Läs mer om CIF:s uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida