CIF utlyser forskningsbidrag för 2017

29 juni, 2016

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2017. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till doktorander, lönemedel till nydisputerade samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans och CIF välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapliga liksom projekt som har fokus på samverkan nationellt och internationellt.

Ansökningsperioden stänger torsdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid).

Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 29 november 2016 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Nyheter för forskningsbidrag 2017

  • CIF:s digitala ansökningssystem finns nu även i en engelsk version.
  • Utlysning samt regler och anvisningar finns på engelska.
  • Möjligheten att söka tvåårsbidrag har tagits bort.
  • Bidrag till organisationer har breddats till att även gälla samverkan och nätverkande mellan forskare och mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning.

Läs mer om utlysningen

Publicerad i Nyheter