CIF utlyser forskningsbidrag 2018

Kille med megafon

4 juli, 2017

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2018. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till doktorander, lönemedel till nydisputerade samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans och CIF välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapliga liksom projekt som har fokus på samverkan nationellt och internationellt.

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem som finns både i en svensk version och en engelsk version. All information om forskningsbidragen finns både på svenska och engelska.

Ansökningsperioden stänger fredagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid).

Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 6 december 2017 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Läs mer

Utlysning 2018

Regler och anvisningar 2018

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter