CIF:s granskare har tilldelats Nordiska Medicinpriset

5 november, 2015

Nordiska Medicinpriset, som 2015 avser forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet, tilldelas forskarna Lars Engebretsen och Roald Bahr, Oslo universitet respektive Norges idrottshögskola, Jón Karlsson, Göteborgs universitet, och Michael Kjær, Köpenhamns universitet.

Nordiska Medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de fyra pristagarna, utdelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Michael Kjær är professor i idrottsmedicin och ingår i CIF:s vetenskapliga råd inom ämnesgruppen för fysiologi, medicin och biomekanik.

Jón Karlsson är professor i ortopedi och ingår i CIF:s vetenskapliga råd inom ämnesgruppen för ortopedi, traumatologi och rehabilitering. Läs mer om Jón Karlssons forskning

Läs mer om Nordiska Medicinpriset

 

 

Taggar:
Publicerad i Nyheter