CIF får regeringsuppdrag om demokrati

8 januari, 2015

Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen.

CIF ska undersöka vilka medlemmar som aktivt deltar inom idrottsrörelsens olika demokratiska processer. Därtill ska CIF undersöka hur idrottsrörelsens medlemmar, inte minst unga, påverkas av sitt medlemskap.
– Uppdraget är både viktigt och ovanligt. Tanken att föreningslivet utgör en ”skola i demokrati” kan spåras tillbaka till början av 1900-talet, men det finns få undersökningar av hur medlemskap i praktiken främjar demokratiska ideal. Vi på CIF vill både undersöka medlemmars faktiska engagemang i idrottsföreningars olika beslutsprocesser och i vilken utsträckning som klubbgemenskap främjar tillit och socialt kapital i samhället, säger Johan R Norberg utredare vid CIF.

Uppdraget ska redovisas för regeringen i maj 2016.

Läs mer

Ladda ner regeringsuppdraget för 2015 (pdf, 52 kB)

Läs mer på CIF:s webbplats

Läs allt om CIF:s regeringsuppdrag

Taggar:
Publicerad i Nyheter