Elitidrott ovanligt i svenska föreningar

15 maj, 2014

En majoritet av landets idrottsföreningar har färre än 200 medlemmar. Knappt en fjärdedel uppger att de bedriver elitverksamhet på seniornivå. Få föreningar har anställd personal. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar.

I Sverige finns fler än 20 000 idrottsföreningar och drygt 3,2 miljoner individer är medlemmar i en idrottsförening. Men de professionella och elitinriktade föreningarna är få även om de ibland är stora.

– I medierna framstår ofta idrott som en förhållandevis kommersiell och elitinriktad verksamhet. Men rapporten Etik och ekonomi i idrottsföreningar visar att svensk idrott alltjämt är påtagligt ideell och småskalig, säger Johan R Norberg utredare vid Centrum för idrottsforskning.

I en enkät till landets idrottsföreningar svarar drygt två av tio att de har högst 50 medlemmar och en majoritet att de har färre än 200 medlemmar. Huvuddelen av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar samt till vuxna som utövar idrott för att det är roligt och stimulerande. Knappt en fjärdedel svarar att de bedriver elitverksamhet på seniornivå och en ungefär lika stor andel att de bedriver elitverksamhet på ungdomsnivå.

Låg professionaliseringsgrad

Studien visar också att idrottsföreningarnas professionaliseringsgrad i allmänhet är låg. Åtta av tio föreningar omsätter högst en miljon kronor om året. För många är omsättningen betydligt lägre än så. En majoritet av föreningarna verkar dessutom på helt ideell basis. Endast tre av tio har anställd personal. Sex av tio föreningskassörer säger sig även sakna professionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi och bokföring.

– Kassörernas formella kompetens i ekonomiska frågor är följaktligen låg. Trots detta utnyttjas sällan de möjligheter till utbildning som Riksidrottsförbundet och andra organisationer erbjuder. Istället är internet deras vanligaste informationskälla i ekonomiska frågor, säger Johan R Norberg.

Centrum för idrottsforskning har med hjälp av analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien Etik och ekonomi i idrottsföreningar bygger på intervjuer av idrottsledare och experter samt en enkät riktad till kassörer i 16 316 idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Läs mer på vår webbplats

Läs allt om CIF:s senaste regeringsrapport

Taggar:
Publicerad i Nyheter