Forskningsbidrag 2017

25 november, 2016

Beslut om forskningsbidrag 2017 tas vid styrelsemöte den 29 november 2016. Information om bidragsbeslut publiceras här den 30 november.

 

 

Publicerad i Nyheter