Centrum för idrottsforskning fördelar varje år cirka 18 miljoner kronor i stöd till idrottsforskning inom alla vetenskapsområden

Forskningsfinansiering

Utlysning för forskningsbidrag sker i juni varje år. Sista ansökningsdag är alltid 15 september om den inte infaller på en helgdag.