Ansök om förlängd dispositionstid

Projektmedlen skall förvaltas av högskolemyndighet och efter dispositionstidens utgång skall eventuella kvarvarande medel återbetalas till CIF av förvaltande myndighet. Även för projekt som ej slutförs eller avstannat, gäller att kvarvarande medel återbetalas till CIF.

Möjlighet till förlängd dispositionsrätt kan i särskilda fall beviljas med ytterligare sex månader.

Ladda ner och fyll i blanketten för att ansöka om förlängd dispositionstid (pdf, 73 kB)

Blanketten skrivs under och skickas till:

Centrum för idrottsforskning
Box 5626
114 86 Stockholm