Forskningsbidrag 2018

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av forskningsbidrag 2018 kommer att tas av CIF:s styrelse den 6 december 2017.

Information om beslutet kommer att publiceras här på webben den 7 december. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.