Bidragsbeslut 2014

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster och organisationsstöd 2014 togs av CIF:s styrelse på möte den 25-26 november 2013. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Se vilka ansökningar som fick tilldelning 2014 (pdf, 276 kB)

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till fem nya forskarstuderande och två nya nydisputerade (se ovanstående pdf-fil). Beslut om pågående tjänster togs vid tidigare styrelsemöte.

Se beslutet om pågående tjänster (pdf, 202 kB)

Nya tjänster – doktorander

Niklas Ivarsson, handledare Håkan Westerblad, Karolinska institutet
Eva Linghede, handledare Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan
Annelie Brorsson, handledare Jón Karlsson, Göteborgs universitet
Anne Fältström, handledare Joanna Kvist, Linköpings universitet
Maria Westin, handledare Suzanne Werner, Karolinska institutet

Nya tjänster – nydisputerade

Anton Westman, Karolinska institutet
Katarina Schenker, Linnéuniversitet