Statistik forskningsbidrag

Projektbidrag fördelat på ämnesområden
ÄmneTilldelning (kr)
Fysiologi/medicin/biomekanik3 025 000
Humaniora/samhällsvetenskap2 775 000
Trauma/ortopedi/rehab2 840 000
Organisationsstöd320 000
Totalt8 960 000
Genomsnittlig bidragsstorlek (medelvärde per ämnesområde)
ÄmneTilldelning (kr)
Fysiologi/medicin/biomek178 000
Humaniora/samhällsvetenskap107 000
Trauma/ortopedi/rehab92 000
Tilldelning projekt och tjänster fördelat på lärosäten
LärosäteAntal sökningarAntal tilldeladeTilldelning (kr)
Karolinska institutet54224 375 000
Gymnastik- och idrottshögskolan38152 805 000
Göteborgs universitet33122 005 000
Linköpings universitet22131 845 000
Umeå universitet2681 035 000
Lunds universitet2071 000 000
Malmö högskola115725 000
Linnéuniversitetet63600 000
Mittuniversitetet63530 000
Örebro universitet102500 000
KTH21275 000
Stockholms universitet62200 000
Uppsala universitet31125 000
Karlstads universitet31100 000
Luleå tekniska univ.31100 000
Ersta Sköndal11100 000
Högskolan i Gävle21100 000
Högskolan i Halmstad700
Beviljade projekt efter ämnesområde (topp 3)
NrLärosäteAntalTilldelning (kr)
Fysiologi/medicin/biomek
1Karolinska institutet81 650 000
2Gymnastik- och idrottshögskolan4700 000
3Lunds universitet1275 000
Humaniora/samhällsvetenskap
1Gymnastik- och idrottshögskolan5525 000
2Umeå universitet4475 000
3Malmö högskola4450 000
Trauma/ortopedi/rehab
1Linköpings universitet9795 000
2Karolinska institutet8700 000
3Göteborgs universitet6630 000
Andel sökande
ÄmnesområdeKvinnor Män
Fysiologi/medicin/biomek35%65%
Humaniora/samhällsvetenskap37%63%
Trauma/ortopedi/rehab50%50%
Tilldelning med avseende på kön (kr)
ÄmneKvinnorMänTotalt
Fysiologi/medicin/biomek1 275 0001 750 0003 025 000
Humaniora/samhällsvetenskap950 0001 825 0002 775 000
Trauma/ortopedi/rehab1 200 0001 640 0002 840 000
Totalt3 425 0005 215 0008 640 000
Andel av tilldelade medel
ÄmneKvinnor Män
Fysiologi/medicin/biomek42%58%
Humaniora/samhällsvetenskap34%66%
Trauma/ortopedi/rehab42%58%
Tilldelade tjänster (nya ansökningar och pågående tjänster)
LärosäteForskarstuderandeNydisputerade
Gymnastik- och idrottshögskolan51
Karolinska institutet33
Linköpings universitet21
Malmö högskola10
KTH10
Lunds universitet10
Göteborgs universitet12
Umeå universitet10
Örebro universitet01