Bidragsbeslut 2015

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster och organisationsstöd 2015 togs av CIF:s styrelse på möte den 1-2 december 2014. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Se vilka ansökningar som fick tilldelning 2015 (pdf, 296 kB) Observera att det endast är de ansökningar som är beviljade som finns med i listan.

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till tre nya doktorander och tre nya nydisputerade. Beslut om pågående tjänster togs vid tidigare styrelsemöte.

Nya tjänster – doktorander

Dan Fransson, handledare Magni Mohr, Göteborgs universitet
Johan Ekengren, handledare Natalia Stambulova, Högskolan i Halmstad
Hanna Lindblom, handledare Martin Hägglund, Linköpings universitet

Nya tjänster – nydisputerade

Tommy Lundberg, Karolinska institutet
Aage Radmann, Malmö högskola
Sofia Ryman Augustsson, Lunds universitet