Bidragsbeslut 2016

Forskningsbidrag 2016

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster och organisationsstöd 2016 togs av CIF:s styrelse på möte den 30 november-1 december 2015. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Se vilka ansökningar som fick tilldelning 2016 (pdf, 471 kB).

Observera att det endast är de ansökningar som är beviljade som finns med i listan.

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till tre nya doktorander och tre nya nydisputerade. Beslut om pågående tjänster togs vid tidigare styrelsemöte.

Nya tjänster – doktorander

Emma Berglund Lindgren, handledare Angelica L Hirschberg, Karolinska institutet
Jonatan Jungmalm, handledare Natalie Barker-Ruchti/Stephan Grau, Göteborgs universitet
Kristina Fagher, handledare Jan Lexell, Lunds universitet

Nya tjänster – nydisputerade

Arthur Cheng, Karolinska institutet
Torbjörn Josefsson, Högskolan i Halmstad
Jenny Jacobsson, Linköpings universitet

Läs mer

Läs vilka ansökningar som skickades in (pdf, 423 kB)