Bidragsbeslut 2008

Beslut om tilldelning

Se vilka ansökningar som inkom och vilka som fick tilldelning 2008 (pdf, 65 kB)

Forskningsprojekten är avslutade 2009-12-31. Rapporteringen kommer att publiceras under menyn Forskningsrapporter under 2011.