Bidragsbeslut 2011

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning togs av CIF:s styrelse på möte den 17-18 november 2010.

Se vilka ansökningar som inkom och vilka som fick tilldelning 2011 (pdf, 180 kB)

De ettåriga projekten kommer att pågå 2011-2012. De tvååriga projekten kommer
att pågå 2011-2013. Rapportering kommer att publiceras under menyn Forskningsrapporter under
våren 2013 respektive våren 2014.

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till sju nya forskarstuderande och en ny
nydisputerad.

Handledare: Eva Blomstrand, Gymnastik- och idrottshögskolan
Forskarstuderande: William Apró

Handledare: Karin Henriksson-Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan
Forskarstuderande: Emma Wichardt

Handledare: Kent Sahlin, Gymnastik- och idrottshögskolan
Forskarstuderande: Niklas Psilander

Handledare: Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan
Forskarstuderande: Susanne Johansson

Handledare: Sverker Sörlin, Kungliga tekniska högskolan
Forskarstuderande: Emil Dickson

Handledare: Jan Ekstrand, Linköpings universitet
Forskarstuderande: Karolina Kristenson

Handledare: Toomas Timpka, Linköpings universitet

Nydisputerad

Carolina Lundqvist, Gymnastik- och idrottshögskolan

Se vilka ansökningar till tjänster som tillkom och vilka som fick tilldelning 2011 (pdf, 56 kB)

Prioritering på elitidrott samt barn- och ungdomsidrott

Centrum för idrottsforskning har för 2011 avsatt extra medel till att satsa på forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott. Det beslutades att satsa en del av dessa medel på en nydisputeradtjänst:
Karin Grahn, Göteborgs universitet med projektet: Idrottens genuskonstruktörer. Tränares och aktivas skapande av genus i tal och handling

Dessutom har tidigare beslutats om medel till en tjänst för forskare/Research fellow motsvarande heltid inom biomekanik alternativt fysiologi, med inriktning elitidrott och med fokus på prestationsutveckling. Tjänsten tilldelades Hans-Christer Holmberg på Mittuniversitetet.

Utöver ovanstående tjänster har en del av medlen på denna extra satsning fördelats på projekt inom traumatologi/ortopedi/rehabilitering.