Bidragsbeslut 2012

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning togs av CIF:s styrelse på möte den 23-24 november 2011.

Se vilka ansökningar som inkom och vilka som fick tilldelning 2012 (pdf, 126 kB)

Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i
december.
Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat
bidrag.

De ettåriga projekten kommer att pågå 2012-2013. De tvååriga
projekten kommer att pågå 2012-2014. Rapportering kommer att publiceras under
menyn Forskningsrapporter under våren 2014 respektive våren 2015.

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till en ny forskarstuderande och två nya nydisputerade.

Forskarstuderande

Anna Aggestål, handledare Josef Fahlén, Umeå universitet

Nydisputerade

Filip Larsen, Karolinska institutet
Martin Hägglund, Linköpings universitet

Se vilka ansökningar till tjänster som tillkom och vilka som fick tilldelning 2012 (pdf, 92 kB)

Beslutet innefattade även de tjänster som stöds av CIF sen tidigare.
Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

HBT-projekt

Vid mötet beslutades att stödja följande projekt inom den speciella utlysningen kring HBT-forskning:

Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, 100 000 kr Kim Wickman, Umeå universitet, 50 000 kr.

Dessutom beviljades projektbidrag på 200 000 kr till Claudio Tamburrini, Stockholms universitet inom ramen för projektansökningar.