Bidragsbeslut 2013

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster och organisationsstöd 2013 togs av CIF:s styrelse på möte den 3-4 december 2012.

Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Se vilka ansökningar som inkom och vilka som fick tilldelning 2013 (pdf, 201 kB)

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till tre nya forskarstuderande och tre nya nydisputerade. Beslutet innefattade även de tjänster som stöds av CIF sen tidigare (se ovanstånde pdf-fil).

Nya tjänster – forskarstuderande

Anna Maria Hellborg, handledare Susanna Hedenborg, Malmö högskola
Håkan Rundqvist, handledare Eva Jansson, Karolinska institutet
Per Swärd, handledare Harald Roos, Lunds universitet

Nya tjänster – nydisputerade

Annette Heijne, Karolinska institutet
Mathias Wernbom, Göteborgs universitet
Marie Öhman, Örebro universitet

HBT-projekt

CIF:s styrelse har beslutat att inför 2013 avsätta 150 000 kr för forskning inom hbt och idrott.

Inom den ordinarie ansökningsomgången inkom två ansökningar inom hbt och idrott. Dessa båda tilldelades stöd. Utöver den ordinarie tilldelningen beslutades att dessa båda projekt får extra stöd om vardera 75 000 kr.

Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan
Heteronormativitet inom elitidrotten – som bi- och homosexuella personer erfar den
Tilldelning: 275 000 kr

Claudio Tamburrini, Stockholms universitet
Intersexuella idrottare och sexsegregationen inom elitidrott
Tilldelning: 175 000 kr