Forskningsbidrag 2017

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk 2017 togs av CIF:s styrelse på möte den 28-29 november 2016. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Se vilka ansökningar som fick tilldelning 2017 (pdf, 312 kB).

Observera att det endast är de ansökningar som är beviljade som finns med i listan.

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till tre nya doktorander och tre nya nydisputerade. Beslut om pågående tjänster togs vid tidigare styrelsemöte.

Nya tjänster – doktorander

Mitokondriell dysfunktion vid för hård träning

Mikael Flockhart, handledare Filip Larsen
Gymnastik- och idrottshögskolan

Från träningsoverall till trenchcoat – Den svenska elitfotbollstränarens förändrade position

Robert Svensson, handledare Mikael Quennerstedt
Örebro universitet

Effekter av tidig funktionell mobilisering efter kirurgisk behandling av total hälseneruptur

Sanna Aufwerber, handledare Paul Ackermann
Karolinska institutet

Nya tjänster – nydisputerade

Betydelsen av laktat och metabol stress för skelettmuskulaturens anpassning till styrketräning

Marcus Moberg
Gymnastik- och idrottshögskolan

Förhandlingar av kön och maktpositioner i idrott på tv

Hanna Söderlund
Umeå universitet

How do tendons heal? – From cells and molecules to randomized clinical trials

Pernilla Eliasson
Linköpings universitet

Läs mer

Läs vilka ansökningar som skickades in (pdf, 423 kB)