15 september var sista dag att söka forskningsbidrag för 2018

Forskningsbidrag 2018

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk 2018 togs av CIF:s styrelse på möte den 5-6 december 2017. Beslutsbrev med eventuellt kontrakt kommer att skickas ut i december. Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Se vilka ansökningar som fick tilldelning 2018 (pdf, 312 kB)

Observera att det endast är de ansökningar som är beviljade som finns med i listan.

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till tre nya doktorander och tre nya nydisputerade. Beslut om pågående tjänster togs vid tidigare styrelsemöte.

Nya tjänster – doktorander

Plasma volume flux as a mechanism for exercise-induced blood volume expansion

Huvudhandledare Thomas Gustafsson
Karolinska Institutet

Idrott som kulturarv

Huvudhandledare Mats Greiff
Malmö högskola

Kinematic signature of proprioception-based knee control in athletes with and without ACL injury

Huvudhandledare Charlotte Häger
Umeå universitet

Nya tjänster – nydisputerade

Mechanisms of adaptation in elite athletes – single-cell transcriptomics and metabolic modeling

Mark Chapman
Karolinska Institutet

Att lära sig träna: Riksidrottsgymnasiernas roll i längdskidåkningens träningsutveckling

Daniel Svensson
Chalmers tekniska högskola

Smart technology meets smart rehabilitation to help injured athletes get Back in the Game

Clare Ardern
Linköpings universitet

Läs mer

Läs vilka ansökningar som skickades in (pdf, 423 kB)