Inkomna ansökningar forskningsbidrag 2018

Till årets utlysning inkom 249 ansökningar. Läs vilka ansökningar som skickades in till CIF den 15 september 2017.

Nu är ansökningarna skickade till granskarna för bedömning. CIF:s styrelse beslutar om tilldelning den 6 december och besluten publiceras här på webben den 7 december.

Statistik från årets ansökningsomgång

Antal ansökningar per ämnesområde
ProjektbidragNydisputeradeDoktorandtjänst Totalt
Fysiologi/medicin/biomekanik55131179
Humaniora/samhällsvetenskap56171588
Trauma/ortopedi/rehabilitering46121674
Totalt1574242241
Organisation/samverkan/nätverkande8
Andel (angett i procent) inskickade ansökningar fördelat på kvinnor och män
Projektbidrag (kvinnor/män)Nydisputerade (kvinnor/män)Doktorandtjänst (kvinnor/män)Totalt (kvinnor/män)
Fysiologi/medicin/biomekanik30/7030/7025/7529/71
Humaniora/samhällsvetenskap46/5450/5053/4746/54
Trauma/ortopedi/rehabilitering53/4778/2262/3853/47
Totalt43/5753/4748/5245/55
Sökt belopp per ämnesområde
Sökt belopp (kr)Andel Genomsnittligt belopp per projektansökan (kr)
Fysiologi/medicin/biomekanik28 886 31433%365 650
Humaniora/samhällsvetenskap31 812 45637%361 505
Trauma/ortopedi/rehabilitering26 270 42030%355 006
Totalt 86 969 190
Antal inskickade ansökningar fördelat på lärosäten
Antal
Karolinska institutet58
Gymnastik- och idrottshögskolan31
Linköpings universitet26
Göteborgs universitet22
Umeå universitet16
Högskolan i Halmstad15
Lunds universitet14
Mittuniversitetet13
Linnéuniversitetet10
Malmö högskola10
Stockholms universitet9
Örebro universitet7
Uppsala universitet3
Karlstads universitet2
Chalmers tekniska högskola2
Högskolan i Kristianstad2
Högskolan i Gävle1
Totalt241