Sista ansökningsdag för nästa utlysning är den 16 september 2019

Forskningsbidrag 2019

Beslut om tilldelning

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2019 beslutades av CIF:s styrelse den 29 november 2018. Tilldelning sker såtillvida att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2018.

Se beviljade forskningsbidrag 2019 (pdf, 290 kB)

Observera att det endast är de ansökningar som är beviljade som finns med i listan. Observera att endast besked via det digitala ansökningssystemet är garanti för beviljat bidrag.

Nytt för i år!
Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut per post, men du kommer att få ett e-postmeddelande med information och instruktioner om bidragsbeslutet. Du som har sökt bidrag kan från och med den 15 december gå in i CIF:s digitala ansökningssystem och läsa beslut och utlåtande samt skriva ut kontrakt.

Du som erhållit bidrag skriver själv ut kontraktet i två exemplar, skriver under och skickar in båda till Centrum för idrottsforskning. Instruktioner kommer via mejl inom kort.

Adress:
CIF
Box 5626
114 86 Stockholm

Tjänster

Det beslutades om att ge medel till sex nya nydisputerade. Beslut om pågående tjänster togs vid tidigare styrelsemöte.

Nya tjänster – nydisputerade

From single fiber to whole muscle – glycogen availability and exercise-induced autophagy

William Apró
Gymnastik- och idrottshögskolan

RIBO-SWITCH – The effect physical activity on cytosolic and mitochondrial ribosome biogenesis

Ferdinand von Walden
Karolinska Institutet

Ishockey i förändring – maskulinitetsideal och våldsnormer i svensk ishockey ca 1965 till idag

Daniel Alsarve
Örebro universitet

Fuelling high quality coach-athlete relationships: Implementing and evaluating COMPASS based training

Louise Davis
Umeå universitet

Sensorimotor function as predictor for graft rupture after ACL reconstruction: A multi-center study

Anna Cronström
Umeå universitet

Better and Safer Return to Sport (BEAST)

Hege Grindem
Karolinska Institutet

Ansökningar till RF:s utlysning om Strategi 2025

Beslut om fördelning av RF:s stöd till forskningsprojekt inom ramen för Strategi 2025 publiceras den 18 december på RF:s webbplats www.rf.se/forskning. För forskningsprojekt som tilldelats forskningsbidrag skrivs därefter avtal mellan RF och berört lärosäte.

Läs vilka ansökningar som beviljades från RF (pdf, 242 kB)

Läs vilka ansökningar som skickades in till CIF 17 september 2018 (pdf, 385 kB)