Information om beslut om forskningsbidrag 2019

Detta är mycket viktig information till dig som sökt bidrag av CIF inom 2019 års utlysning.

CIF kommer i år inte att skicka ut några beslutsbrev och eventuella kontrakt via post. Du kommer istället kunna läsa beslut, bedömning med utlåtande samt skriva ut kontraktet direkt i CIF:s digitala ansökningssystem. Du skickar sedan in de underskrivna kontrakten till CIF via post.

Gör så här för att läsa beslut, utlåtanden och skriva ut kontrakt

 1. Logga in i systemet. Viktigt att dina personuppgifter med lärosäte och institution som gäller från och med 2019 är ifyllda och korrekta.
 2. Läs beslut och bedömning* med utlåtande. Klicka på Beviljad eller Avslagen under Status för respektive ansökningsnummer (D2019-, FO2019- eller P2019-).

  Ny skärmbild öppnas:
 3. Skriv ut kontrakt. Klicka på ansökningsnumret P2019-XXXX:

  Klicka på ”Skriv ut kontrakt”:
 4. Ny skärmbild öppnas med kontrakt och allmänna villkor.
 5. Skriv ut två (2) exemplar av kontraktet.
 6. Skriv under och låt medelsförvaltare skriva under tillsammans med utbetalningsinformation.
 7. Skicka båda kontrakten per post till CIF. Adress: Box 5626, 114 86 Stockholm.
 8. När kontraktet kommit till CIF betalas halva beloppet ut tidigast 31 januari 2019 och resterande summa i september 2019.
 9. CIF skickar tillbaka ett påskrivet kontrakt till dig.

Observera!

 • Viktigt att dina personuppgifter med lärosäte och institution gällande från 2019 är ifyllda och korrekta i det digitala ansökningssystemet eftersom dessa exporteras till kontraktet. Gå in på ”Redigera personuppgifter” och uppdatera.
 • Har du bytt lärosäte och därmed e-postadress? Mejla cif@gih.se så ändrar vi dina inloggningsuppgifter. Skapa inte något nytt konto.
 • Om du tillhör flera lärosäten anger du det lärosäte som ska förvalta ditt bidrag. Om du har frågor kring detta – kontakta oss på cif@gih.se

* Gränsen för tilldelning var:

 • 19 poäng i ämnesgruppen fysiologi, medicin och biomekanik
 • 21 poäng i ämnesgruppen humaniora och samhällsvetenskap
 • 20 poäng i ämnesgruppen ortopedi, traumatologi och rehabilitering

Vill du läsa vad siffrorna i bedömningen betyder? Läs här