CIF:s digitala ansökningssystem

Ansökan ska signeras digitalt med bankID (på mobilen eller datorn) och det ska göras innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 15 september 2020. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande.

Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera med bankID men ska anges med namn, titel samt e-postadress under fliken “Projekt” i det digitala ansökningssystemet. Observera att förstasidan med underskrifter inte ska skickas in.

Om du saknar möjlighet att skaffa bankID kontakta oss på cif@gih.se.

Ansökningarna ska skrivas på engelska, därför finns nu enbart en engelsk version av ansökningssystemet.

Direktlänk till ansökningssystemet