CIF:s digitala ansökningssystem

Nytt för i år är att ansökan ska signeras digitalt med bankID (på mobilen eller datorn) och det ska göras innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 17 september. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress. Observera att förstasidan med underskrifter inte ska skickas in. Om du inte har bankID kontakta oss på cif@gih.se.

Du kan välja mellan en svensk och en engelsk version av ansökningssystemet.

Direktlänk till det svenska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp

Direktlänk till det engelska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp