CIF:s vetenskapliga råd granskar och bedömer CIF:s forskningsansökningar

CIF:s vetenskapliga råd

Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av forskningsansökningar.

2019 har CIF:s vetenskapliga råd följande sammansättning:

Fysiologi/medicin/biomekanik

Ylva Hellsten (ordf)
Professor i integrativ fysiologi
Köpenhamns universitet

Jens Bojsen-Møller
Professor i biomekanik
Norges idrottshögskola

Olli J Heinonen
Professor i hälsa och fysisk aktivitet
Turku universitet

Niels Ørtenblad
Professor i fysiologi
Syddansk universitet

Humaniora/samhällsvetenskap

Kari Fasting (ordf)
Professor i idrottssociologi
Norges idrottshögskola

Christer Ericsson
Professor emeritus i idrottshistoria
Örebro universitet

Mette Krogh Christensen
Docent i pedagogik
Århus universitet

Natalia Stambulova
Professor i psykologi
Högskolan i Halmstad

Ortopedi/traumatologi/rehabilitering

Ronny Lorentzon (ordf)
Professor emeritus i ortopedi
Umeå universitet

Paul Ackermann
Docent i ortopedi
Karolinska Institutet

Maria Hagströmer
Professor i vårdvetenskap
Sophiahemmets högskola

Grethe Myklebust
Professor i fysioterapi
Norges idrottshögskola